Familiaren nekazaritza garapen jasangarri-agendan

Garapen Jasangarriaren 17 Helburuetatik 10 (ODS) Familiaren Nekazaritzako paperarekiko zuzeneko lotura ezartzen dute bere lorpenerako, arituz esplizitua 2 ODS-ean, gosea bukatzeko, elikadura-segurtasuna eta elikaduraren hobekuntza lortzeko eta nekazaritza iraunkorra bultzatzeko beharra azpimarratzen duenean.

Asteazkena, 2016ko abuztuaren 3a.- Familiaren Nekazaritza sendoki kokatuta dago Nazio Batuen Batzar Orokorrak 2015eko irailean onartzen zuen Garapen Jasangarriko agendan. Garapenaren 17 Helburu Iraunkorretako (ODS-etako) 10etan bere lorpenerako Familiaren Nekazaritzaren garrantzia nabaritzen da, gosea erauzteko, era esplizituagoan aipatzen den 2 ODS-ean izanez.

Garapen Jasangarriaren 17 Helburuetan zehar, Nazioarteko Komunitateak konpromisoa hartzen dute gosea erauzteko eta pobrezia bukatzeko, garapena pertsona guztientzat lortzeko, eta hura era iraunkorrean egiteko. Bere betetzerako beharrezkoa izango da garapen barne-hartzaile honen ardatz egituratzaileetako bat bezalako familiaren nekazaritza kontuan hartzea.

Ia ODS guztiek nekazaritzarekiko lotura eztabaidaezina dute. Garapen Jasangarrirako agendak garapen integralagoko ikuspegi bat markatzen du, non helburuak eta adierazleak elkarrekin erlazionatuta dauden, eta familia nekazaritza iraunkorra humanitatea elikatzeko rol eztabaidaezina duen.

2. helburuan – goseari bukaera ematera aritzen dena – elikagaien inguruan dabil, nola lantzen, produzitzen, kontsumitzen, truktatzen, garraiatzen, biltegiratzen diren, pertsonen eta planetaren arteko funtsezko konexioa ezarriz.

 

FAMILIAREN NEKAZARITZA ODS BAKOITZEAN

ODS desberdinak errepasatuz, haietako hainbatetan familiaren nekazaritzak bere betetzerako aritu behar duen rolari buruz aritzen da. “Familiaren Nekazaritza Garapen Jasangarri-Agendako Helburuetan” dokumentuan (gaztelaniaz) informazioa zehatzagoa ikus daiteke.

1go eta 2. helburuetan era nabarian egoteaz gain, hurrengo helburuekiko lotura argia ere dauka familia nekazaritzak:

5. ODS-a: genero-berdintasuna eta emakumeen ahalduntzea lortzea

6. ODS-a: Uretako eta bere kudeaketa iraunkorreko erabilgarritasuna eta guztietarako saneamendua bermatzea

7 ODS-a: Energia eskuragarri, seguru, iraunkor eta modernorako sarbidea guztietarako bermatzea

11 ODS-a: Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak izan daitezela lortzea, seguruak, resilienteak eta iraunkorrak

12 ODS-a: Kontsumo eta ekoizpen iraunkorreko modalitateak bermatzea

13 ODS-a: Klima-aldaketari eta bere efektuei aurre egiteko neurri azkarrak hartzea

14 ODS-a: Ozeanoak, itsasoak eta itsasbaliabideak era iraunkorrean mantentzea eta erabiltzea

15 ODS-a: Lurreko ekosistemen erabilera iraunkorra bultzatzea, desertifikazioaren kontra borroka egitea,  lurren degradazioa gelditzea eta alderantzikatzea eta aniztasun biologikoaren galera geldiaraztea