Familiaren Nekazaritzako Emakumeek adierazgarritasun eta erabaki-hartze mekanismoen parte-hartzea handiagoa eskatzen dute

Munduko Landagunearen 5.Konferentzia globalean bost kontinenteetako baserri-emakumeak parte-hartu zuten, munduko familia nekazaritzan beraien paperaren inguruan aritzeko.

Osteguna, 2015aren urriaren 15ª, Arkauten. Familia nekazaritzaren emakumeek adierazgarritasun eta erabaki-hartze mekanismoetan beraien parte-hartze handiagoa eskatu zuten 2015aren irailean, Derion Munduko Landagunearen 5.Konferentzian egindako bileran. Bost kontineenteetako baserri-emakumeek familia-nekazaritzan aurka egiten dieten erronkeen inguruko mintegiaren emaitzak biltzen dituen adierazpena izenpetu zuten.

Honela, adierazpenak auzitara eramaten du berma daitezela eta indar ditzaten emakumeen proposamenak, batez ere AIAF+10ren Agendaren, familia nekazaritza bultzatzeko kanpaina, eraikiuntzan.

 

Informazio gehiago: